HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline
  • Hotline1: 0919090068
  • Hotline 2: 0908662225
  • Hotline 2: 0949209219
Yahoo
  • Kinh doanh
  • Kinh doanh
Skype
  • Kinh doanh Kinh doanh
  • Nhân viên Hỗ trợ Nhân viên Hỗ trợ
LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:26
số người truy cậpHôm qua:39
số người truy cậpTuần này:175
số người truy cậpTháng này:356
số người truy cậpTất cả:107765
số người truy cậpOnline2
Định hướng phát triển
Định Hướng Phát Triển
Last Updated on: 22/03/2013
              Trước thời cơ và thách thức mới khi Việt Nam gia nhập WTO, Xí Nghiệp 406 đã xây dựng kế hoạch phát triển với phương châm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh với mức cao nhất, khai thác mọi tiềm năng hiện có về lao động, thiết bị, vật tư tiền vốn hoàn thành các mục tiêu kế hoạch những năm tới, mở rộng thị trường, nâng cao thị phần, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực tài chính và quy mô doanh nghiệp, làm nghĩa vụ đầy đủ với chính sách Nhà nước, không ngừng ổn định và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên. Xây dựng Xí Nghiệp 406 phát triển ổn định bền vững với những mục tiêu cụ thể như sau:
a) Sản xuất
          – Đối với các sản phẩm đang phân phối trên thị trường, Xí nghiệp thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt mẫu mã và chất lượng sản phẩm đúng theo những tiêu chuẩn quy định và cam kết của Xí Nghiệp với khách hàng, luôn giao hàng đúng thời gian và số lượng.
          – Dự trữ nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, giảm vay ngân hàng về vốn lưu động. Thực hiện dự trữ nguyên liệu tồn kho hợp lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự tăng giá nguyên liệu đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
          – Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp quản lý sản xuất có hiệu quả đối với các sản phẩm xi măng của Xí Nghiệp. Duy trì sản phẩm sản xuất theo quy chuẩn ISO 9001: 2008 của hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn Việt Nam 6260:2009. Không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm thỏa màn nhu cầu khách hàng. Chú trọng xây dựng các định mức kỹ thuật phù hợp và sát với thực tế.
          – Tập trung phát triển các sản phẩm là lợi thế của Xí Nghiệp như các loại sản phẩm, xi măng PCB30, xi măng PCB40, Không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng công suất nhà máy và chất lượng sản phẩm.
          – Tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định với giá hợp lý và đảm bảo chất lượng. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng các đề tài tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
          – Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án mà Xí Nghiệp đang thực hiện và các dự án mới. Tăng cường việc giám sát, nghiệm thu nguyên vật liệu đúng trình tự, thủ tục; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo và ổn định chất lượng sản phẩm.
b) Marketing
          – Thực hiện chính sách chất lượng hướng đến người tiêu dùng, liên tục đổi mới áp dụng thêm các hệ thống quản lý tiên tiến hiện đại vào sản xuất kinh doanh, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, thỏa mãn nhu cầu ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  Cũng cố và giữ vững các khách hàng và thị trường truyền thống. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường tiềm năng. Tạo mối quan hệ bền chặt giữa Xí Nghiệp với các khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu trong việc đề ra các chính sách – chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng, từ đó tạo thêm uy tín cho Xí Nghiệp, thu hút thêm các khách hàng mới.
         – Đầu tư cho công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường để định hướng cho chính sách và kế hoạch marketing. Phân loại khách hàng, đưa ra chiến lược bán hàng cụ thể, thực hiện chiến lược giá linh hoạt, hợp lý và phù hợp với giá trên thị trường.
         – Duy trì và nâng cao sản lượng tiêu thụ ở thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng tiêu thụ ở các địa bàn mới. Tăng cường khai thác và mở rộng thị trường cùng với việc mở thêm hệ thống đại lý bao tiêu, các kênh tiêu thụ sản phẩm.
         – Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng; giữ vững chế độ hỗ trợ khách hàng sau bán hàng; tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ...
         – Đảm bảo nghiêm ngặt về số lượng và chất lượng sản phẩm khi giao hàng. Duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Xí Nghiệp. 
c) Tài chính
                  Vốn là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầu tư phát triển chiếm lĩnh thị phần. Xí Nghiệp tập trung:
        – Tổ chức bộ máy tài chính kế toán tinh gọn, năng động, xây dựng và tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý tài chính phù hợp với thời kỳ mới.
       – áp dụng các biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, thực hành tiết kiệm, thực hiện các biện pháp nhằm giảm định mức tiêu hao các yếu tố chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.
        – Quản lý tài chính minh bạch, công khai. Báo cáo và tham mưu tài chính kịp thời, chính xác theo quy định.
        – Thanh toán đầy đủ đúng hạn các khoản nợ vay, nợ nhà cung cấp bảo đảm uy tín với các tổ chức tín dụng. Quản lý chặt chẽ công nợ của từng Đại lý, khách hàng cụ thể.
        –  Xác định chính xác nhu cầu vốn của từng thời kỳ. Cân đối và sử dụng mọi nguồn vốn hiện có cho sản xuất kinh doanh một cách hợp lý và hiệu quả theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
         – Đảm bảo xoay vòng vốn có hiệu quả.
d) Nhân lực
         – Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng. Xây dựng đồng bộ lực lượng lao động có đủ trình độ quản lý, vận hành các cơ sở sản xuất hiện đại, hoạt động trong nền kinh tế thị trường hội nhập.
         – Chú trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón đầu để nâng cao chất lượng lao động. Thực hiện việc nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo Xí nghiệp. Tăng cường bổ sung kiến thức cần thiết cho cho cán bộ đáp ứng yêu cầu rong cơ chế mới.
         – Thu hút, tuyển dụng thêm nhân sự có năng lực, chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. 
e) Hệ thống thông tin
         – Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo về sản xuất, tài chính phù hợp với các chuẩn mực và điều kiện kinh doanh của Xí Nghiệp.
Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thống nhất trong toàn Xí Nghiệp, liên tục cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ cho công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh.
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
XI MĂNG GENWETSCO ĐANG ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
  
         + Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

         + Tiêu chuẩn Việt Nam 6260:2009.

         + Quy chuẩn Việt Nam 16:2017/BXD     

         + Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn.